«Νιώστε» την οικονομία

Η πιο αποτελεσματική λύση για να μην ξοδεύεται άσκοπα ένα μεγάλο μέρος της ενέργειας, που πληρώνετε για θέρμανση και ψύξη είναι η εξωτερική θερμομόνωση.

Κύριο μέλημα της εξωτερικής θερμομόνωσης του κτηρίου είναι να εμποδίσει την ροή της θερμότητας από το εσωτερικό προς εξωτερικό και αντίστροφα. Ένα καλά θερμομονωμένο σπίτι πρέπει να διατηρεί σταθερή την θερμοκρασία του, παρέχοντας υψηλή προστιθέμενη αξία στους ενοίκους του. Πλεονεκτήματα, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της θερμικής άνεσης, αλλά και η υγιεινή αναβάθμιση των εσωτερικών χώρων, έρχονται να συνθέσουν το τελικό αποτέλεσμα.

Ο προσανατολισμός και η γεωγραφική θέση κάθε κτηρίου αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την επιλογή της εξωτερικής θερμομόνωσης: άλλη αντιμετώπιση έχει ένα σπίτι στα Χανιά και άλλη στην Φλώρινα, άλλη ένα σπίτι στην Καλαμάτα και άλλη στα Καλάβρυτα.

Ωστόσο, με βάση τις επικρατούσες ελληνικές κλιματολογικές και γεωγραφικές συνθήκες, τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, που είναι «κομμένα και ραμμένα» για τη χώρα μας, θα πρέπει να έχουν κατασκευή ικανή να αντιμετωπίζει επιτυχώς τις απότομες μεταβολές θερμοκρασίας μέσα σε μικρά χρονικά διαστήματα, τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με έντονη ηλιοφάνεια αλλά και συνθήκες υψηλής υγρασίας εξ αιτίας πλέον έντονων κ αδιάκοπων βροχοπτώσεων.

Πρακτικές συμβουλές πέρα από εμπορικές σκοπιμότητες

Δεν χρειάζεται να είναι κανείς μηχανικός για να καταλάβει πως η καλύτερη προστασία για το κτήριο είναι να το «κουκουλώσεις» με ένα θερμομονωτικό στρώμα και όχι αφού οι εξωτερικοί τοίχοι παγώσουν ή «ζεματίσουν» να σταματήσεις την ροή της θερμότητας με ένα μονωτικό ανάμεσα. Βέβαια εδώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο παράγοντας αναπνοή του κτηρίου που επηρεάζει άμεσα την θερμική του άνεση κ γενικότερα την υγιεινή.

Σε πολλά σπίτια οι εξωτερικοί τοίχοι είναι μονοί, με επιχρισμένη επιφάνεια ή με τη λεγόμενη εμφανή τοιχοποιία. Μπορεί να εφαρμοστεί τότε ένα εξωτερικό κέλυφος που αποτελείται από ισχυρές θερμομονωτικές πλάκες επικολλημένες με τις κατάλληλες κόλλες και στερεωμένες μηχανικά με ειδικά αγκύρια , οι οποίες επιστρώνονται με σοβά βάσης οπλισμένο με υψηλών αντοχών πλέγματα από υαλοίνες και με τον τελικό έγχρωμο σοβά. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης αλλά μήπως δεν αρκεί μόνο αυτό αφού υπάρχουν αρκετά «πλήρη» συστήματα για τις επεμβάσεις αυτού του είδους. Μήπως θα πρέπει να προσέξουμε και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την τελική σωστή επιλογή? Η έννοια του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης εμπεριέχει εξαιρετικά σοβαρούς παράγοντες όπως είναι η αισθητική, η στεγανοποίηση , η οικονομία , η προστιθέμενη αξία η απόσβεση και αρκετούς άλλους που επηρεάζουν την ‘’ζωή’’ του κτηρίου.

Σημαντική παράμετρος στην εξωτερική θερμομόνωση είναι τα υλικά που αποτελούν τα συστήματα. Προσέξτε όμως. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι μιλάμε για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Και δεν εννοούμε απλώς «σύστημα» αλλά πιστοποιημένο σύστημα από εγκεκριμένους φορείς. Τι σημαίνει όμως σύστημα; Η εξωτερική θερμομόνωση αποτελείται από μονωτικές πλάκες, κόλλες, αγκύρια, υαλόπλεγμα, κονιάματα, ακόμα και χρώματα για το φινίρισμα. Σύστημα σημαίνει ότι όλα αυτά τα υλικά συνεργάζονται μεταξύ τους και έχουν πιστοποιηθεί σαν ενιαίο σύνολο .Είναι προφανές ότι εγγύηση για τα πιο πάνω αποτελεί και ο παραγωγός του συστήματος.

Βέβαια καθοριστικό ρόλο παίζει και το συνεργείο εφαρμογής το οποίο θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένο, να παρακολουθείται συνεχώς από την παραγωγό εταιρεία, να ενημερώνεται για καινούριες εφαρμογές και υλικά και να έχει συνεχή και αξιόπιστη παρουσία στην αγορά. Αποφύγετε οποιονδήποτε τεχνίτη αποκαλέσει τα συστήματα κόλπο των εταιρειών και «ξέρει αυτός θα βάλει τα καλύτερα». Μην παρασυρθείτε από ενδεχόμενη μεγάλη διαφορά τιμής μεταξύ συστήματος και «συστήματος», είναι από τις φορές που θα πληρώσετε το φθηνό πολύ ακριβά.

Ποιο να επιλέξετε

Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης διαφοροποιούνται προφανώς από τα διαφορετικά υλικά που τα αποτελούν. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει αρκετά έτσι ώστε ένα υλικό να μπορεί να κάνει τη διαφορά ακόμα και σε ολόκληρο το σύστημα. Έτσι, η επιλογή του συστήματος γίνεται αρκετά πιο εύκολη με δεδομένες τις δυνατότητες επιλογής, αφού υπάρχουν συστήματα που προσαρμόζονται σε οποιαδήποτε ιδιαίτερη απαίτηση (αισθητική, οικονομική, κατασκευαστική, τεχνική, καιρική κλπ).

Έτσι, ένας σημαντικός αλλά όχι ο μόνος σημαντικός παράγοντας στην επιλογή του συστήματος είναι το θερμομονωτικό υλικό όπου υπάρχουν κυρίως οι επιλογές σε πολυστερίνες (διογκωμένης ή εξηλασμένης) και ορυκτοβάμβακα. Οι πολυστερίνες κυριαρχούν ως επιλογή γιατί προσφέρουν ικανοποιητική θερμομόνωση (χαμηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας )συνδυαζόμενο με μεγάλη μηχανική αντοχή (θλιπτική και εφελκυσμού), ενώ ο ορυκτοβάμβακας επιλέγεται συνήθως όταν υπάρχουν απαιτήσεις ηχομόνωσης και πυραντίστασης.

Στο δίλημμα διογκωμένη (EPS) ή εξηλασμένη (XPS), η διογκωμένη είναι η προτιμώμενη επιλογή με κριτήριο το κόστος προς θερμομόνωση αλλά και η καλύτερη αναπνοή, ενώ υπάρχει και η επιλογή διογκωμένης με προσθήκη γραφίτη (EPS neopor) που προσφέρει καλύτερο βαθμό θερμομόνωσης. Η εξηλασμένη είναι πιο κατάλληλη επιλογή σε επιφάνειες που απαιτείται υψηλή μηχανική αντοχή (π.χ στην ζώνη στεγανοποίησης) .

Είναι προφανές ότι το κριτήριο επιλογής του θερμομονωτικού υλικού εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το κόστος, η θερμομονωτική απόδοση (καθορισμός από ενεργειακή μελέτη), οι κατασκευαστικές απαιτήσεις, οι μηχανικές αντοχές,το είδος του κτηρίου (συμβατική κατασκευή, σύμμικτη κλπ.), οι κλιματολογικές συνθήκες και αρκετά άλλα.

Αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής

Ένα αξιόπιστο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης προσφέρει πολλαπλά οφέλη:

  • Προστατεύει από την υγρασία και προσφέρει στη θερμική άνεση: Η ύπαρξη υγρασίας στα δομικά υλικά μπορεί να επιδεινώσει έως και 50% την απόδοση της υπάρχουσας θερμομόνωσης. Το νερό είναι καλός αγωγός της θερμότητας και κατ΄ ουσία διευκολύνει το καλοκαίρι την εισβολή της θερμότητας στα κτήρια, ενώ τον χειμώνα διευκολύνει την απώλεια της εσωτερικής θερμότητας προς το περιβάλλον. Αυτό έχει ως συνέπεια να αυξάνεται το κόστος ψύξης , δροσισμού και θέρμανσης, ενώ συγχρόνως η ψύξη , ο δροσισμός και η θέρμανση των εσωτερικών χώρων καθίστανται ανεπαρκείς. Ο χώρος γίνεται ανθυγιεινός (μούχλα, βαριές μυρωδιές), επηρεάζοντας αρνητικά τη θερμική άνεση των ενοίκων. Ως θερμική άνεση ορίζεται η υποκειμενική αίσθηση ικανοποίησης από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η σωστή θερμική μόνωση σε ένα κτήριο, η οποία εξασφαλίζεται από την απουσία υγρασίας στα δομικά υλικά και στο εσωτερικό του κτηρίου, εξασφαλίζει τη θερμική άνεση των ενοίκων.
  • Αποφυγή ρηγματώσεων: H βασικότερη αιτία δημιουργίας τριχοειδών φαινομένων είναι η υγρασία, η οποία είτε υπάρχει στο σοβά και δεν έχει ακόμα εκτονωθεί κατά την ωρίμανσή του (εσωτερική υγρασία), είτε διεισδύει στα δομικά στοιχεία από μη μονωμένες περιοχές. Για παράδειγμα τα 18g υγρασίας μετατρέπονται σε 22,4L υδρατμών. Οι υδρατμοί αντίστοιχα ασκούν πιέσεις στα μόρια του δομικού στοιχείου στην προσπάθεια τους να ξεφύγουν (εκτονωθούν) προς όλες τις κατευθύνσεις. Έτσι δημιουργούνται ισχυρές εγκάρσιες και διαμήκεις τάσεις, οι οποίες τελικά οδηγούν στις μικρές αυτές ρηγματώσεις, που ονομάζονται τριχοειδή φαινόμενα. Το ίδιο ακριβώς φαινόμενο παρατηρείται και με τον παγετό και την ύπαρξη υγρασίας εντός των δομικών υλικών. Οι τριχοειδείς ρωγμές είναι πηγή συνεχούς εισχώρησης υγρασίας στα δομικά υλικά και μέσο εξάτμισής της στους εσωτερικούς χώρους. Η αφύγρανση των δομικών υλικών αποτελεί συστατικό στοιχείο ενός σωστού θερμομονωτικού συστήματος.
  • Έλεγχος απότομων μεταβολών θερμοκρασίας: Επιπλέον μία σοβαρή αιτία που δημιουργεί τις τριχοειδείς ρωγμές είναι οι μεγάλες μεταβολές της θερμοκρασίας των δομικών στοιχείων σε πολύ μικρά χρονικά διαστήματα (πρωί – βράδυ). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απότομη θερμική διαστολή των δομικών στοιχείων. Στα σημεία μάλιστα που συνορεύουν διαφορετικά δομικά στοιχεία (σοβάς – μπετόν) με διαφορετικούς συντελεστές θερμικής διαστολής, ή στα σημεία που εμποδίζεται η κίνηση (π.χ. κουφώματα, πακτωμένα σίδερα στο σοβά κ.λ.π.), οι μεγάλες μεταβολές της θερμοκρασίας οδηγούν στη δημιουργία τριχοειδών φαινομένων, τα οποία είναι πολύ πιο έντονα και πολλές φορές ξεφεύγουν από αυτό το μέγεθος και γίνονται μικρές ρωγμές. Έτσι, αν μπορέσουμε να ελέγξουμε τις θερμοκρασιακές μεταβολές προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλές, τότε θα έχουμε περιορίσει σημαντικά έναν ακόμη σοβαρό παράγοντα δημιουργίας τριχοειδών φαινομένων. Αυτό μπορεί να γίνει με την αύξηση της θερμικής αδράνειας των τοίχων, μέσω της χρήσης υλικών με μεγάλη θερμοχωρητικότητα, έτσι ώστε η θερμότητα που απορροφάται από τα δομικά στοιχεία να αποθηκεύεται και να μην μεταφέρεται γρήγορα προς το εσωτερικό των κτηρίων τους καλοκαιρινούς μήνες ή προς το εξωτερικό των κτηρίων κατά τους χειμερινούς μήνες.
  • Αντιμετώπιση υψηλών θερμοκρασιών: Στην χώρα μας ένα συνεχώς διογκούμενο πρόβλημα είναι αυτό των υψηλών θερμοκρασιών, αυξάνοντας διαρκώς την αναλογία εξόδων των νοικοκυριών υπέρ της χρήσης ψυκτικών μηχανημάτων έναντι των θερμαντικών. Οι συχνοί και κυρίως παρατεταμένοι καύσωνες οδηγούν στην σταθερή υπερθέρμανση δομικών υλικών, εδάφους και περιβάλλοντος. Αυτό αντίστοιχα οδηγεί στην ιδιομορφία των δομικών υλικών, με υψηλό συντελεστή θερμοπερατότητας U, να μεταφέρουν την απορροφούμενη θερμότητα μέσω συναγωγής στους εσωτερικούς χώρους. Το πρόβλημα των υψηλών θερμοκρασιών μπορεί να αντιμετωπιστεί με επιτυχία από την σύγχρονη υψηλή τεχνολογία των ψυχρών υλικών.
  • Καλύτερη ποιότητα εσωτερικού αέρα: Η άδηλη αναπνοή του κτηριακού κελύφους, των εξωτερικών τοίχων, των στεγών και των δωμάτων έχει καθοριστική σημασία για την υγιεινή των χώρων, για την αποφυγή συγκέντρωσης υγρασίας και για την καλή ποιότητα του εσωτερικού αέρα. Η ύπαρξη θερμογεφυρών δηλαδή αδύναμων σημείων του κτηρίου που η θερμομονωτική προστασία είναι μειωμένη συνεισφέρει σημαντικά σε φαινόμενα συμπύκνωσης υδρατμών στις εσωτερικές επιφάνειες των δομικών στοιχείων, με αποτέλεσμα την εμφάνιση φαινομένων όπως ανάπτυξη μούχλας και μυκήτων και επομένως την δημιουργία ανθυγιεινού περιβάλλοντος. Βασικά αίτια εμφάνισης του πιο πάνω φαινομένου είναι ο ελλειπής τρόπος εφαρμογής μόνωσης, η διακοπή της θερμομονωτικής στρώσης ή η απουσία της ακόμα, καθώς και η μείωση του πάχους της.

Clima Total: «Κουμπώνει» στις ελληνικές ανάγκες


Σε αντίθεση με τα βορειοευρωπαϊκά συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, η KRAFT για τις επικρατούσες ελληνικές κλιματολογικές συνθήκες και αρχιτεκτονικές απαιτήσεις έχει αναπτύξει το ClimaTotal που είναι μια σειρά από 92 πιστοποιημένα(European Technical Assessment –ETA 10/0122 σε συμφωνία με τις Ευρωπαική οδηγία 305/2011 στη βάση του ETAG 004-Edition 2000-amended 2013) συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης τα οποία προσφέρουν ενεργειακή , αισθητική , αναβάθμιση της θερμικής άνεσης αλλά και επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των κτηρίων.
✓ Εξαιρετικά ελαστικό σύστημα για απορρόφηση τάσεων και συστολών/διαστολών δομικών στοιχείων.
✓ Υψηλή υδρατμοδιαπερατότητα.
✓ Υψηλή διαπνοή συστήματος.
✓ Αποτελεσματική συμπεριφορά στην αντιμετώπιση της υγρασίας.
✓ Φινιρίσματα υψηλού βαθμού ανάκλασης ηλιακής ακτινοβολίας.
✓ Λιτά φινιρίσματα με βάση την ελληνική αρχιτεκτονική παράδοση (από 0,6mm έως 2,5mm).

Δείτε το video

Δείτε το video

ΥΛΙΚΑ