Εταιρικά στοιχεία

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ MEDIA Ι.Κ.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 170873402000
ΕΔΡΑ Δήμος Σαρωνικού, Αττικής, θέση Πάτημα ΒΙΟΠΑ Καλυβίων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ € 250.200,00 €
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Προκόπιος Καρυδάκης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ  Στέφανος Καρυδάκης
Κάτοικος Παλαιάς Φώκαιας

Βιόλα-Ιωάννα Καρυδάκη
Κάτοικος Παλαιάς Φώκαιας

Γεώργιος Καρυδάκης
Κάτοικος Κηφισιάς

Προκόπιος Καρυδάκης
Κάτοικος Κηφισιάς

Μαργαρίτα Καρυδάκη
Κάτοικος Βάρης

ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ