Αποχετεύσεις πλυντηρίων

Βοηθητικά συστήματα και εξαρτήματα.

Τα απόνερα των πλυντηρίων πρέπει να οδηγούνται στην αποχέτευση άμεσα και ομαλά. Ορισμένοι πρόσθετοι εξοπλισμοί μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά.

Ο πιο εύκολος τρόπος για να απομακρύνετε τα νερά της πλύσης από το πλυντήριο πιάτων ή από το πλυντήριο ρούχων, είναι και ο πιο επικίνδυνος: η τοποθέτηση δηλαδή του σωλήνα εκροής στο χείλος του νεροχύτη ή της μπανιέρας.

Αν ο σωλήνας γλιστρήσει και πέσει ή αν η εκροή εμποδιστεί από κάποιο αντικείμενο, το αποτέλεσμα θα είναι να πλημμυρίσει το δάπεδο και να προκληθούν ζημιές που καμία ασφαλιστική δεν πρόκειται να αναγνωρίσει.

Η σύνδεση του σωλήνα εκροής απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την εγκατάσταση πλυντηρίων ρούχων ή πιάτων. Μία λανθασμένη σύνδεση μπορεί να οδηγήσει σε υπερχείλιση, με όλες τις δυσάρεστες συνέπειες. Αν και η πίεση του νερού που αντλείται δεν είναι μεγάλη, πρέπει όλες οι συνδέσεις να είναι σωστά βιδωμένες.

Στα πλαστικά συστήματα εκροής, τα παξιμάδια βιδώνονται με το χέρι. Τα εξαρτήματα στεγανοποίησης στις βι-δωτές αυτές συνδέσεις είναι από σχετικά μαλακά υλικά και σφίγγονται εύκολα, δεν χρειάζεται πολύ δύναμη. Απλά, τυλίγετε αν θέλετε το παξιμάδι με ένα πανάκι για να μη γλιστράνε τα δάχτυλά σας. Αυτό που έχει σημασία είναι η σωστή τοποθέτηση. Μια ροδέλα τοποθετημένη στραβά, είναι πολύ πιθανό να μετατοπιστεί κατά το βίδωμα και να γίνει αιτία διαρροής.

Η απόλυτη καθαριότητα όλων των εξαρτημάτων στεγανοποίησης, πρέπει πάντα να ελέγχεται πριν από την τοποθέτησή τους. Ακόμη και ένα σκουπιδάκι ή κάποιοι κόκκοι άμμου που έχουν κολλήσει σε μία φλάντζα, έναν πλαστικό δακτύλιο ή μια λαστιχένια τάπα, μπορεί να προκαλέσουν διαρροή νε-ρού. Για περισσότερη σιγουριά, καλό είναι να χρησιμοποιείται κάποιο επαλειφόμενο υλικό στεγανοποίησης, που κυκλοφορεί στο εμπόριο.

Δείτε το video

Δείτε το video

01

Η σωστή σύνδεση της αποχέτευσης διευκολύνει στην εργασία σας, ακόμη κι όταν οι συσκευές είναι εντοιχισμένες, όπου η πρόσβαση στο πίσω μέρος είναι πιο δύσκολη.

02

Ο κάθετος σωλήνας που συνδέει την αποχέτευση του νεροχύτη με το σιφόνι, μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί από έναν άλλο με υποδοχή για πλευρική σύνδεση. Έτσι, υπάρχει υποδοχή και για το πλυντήριο.

03

Στον σωλήνα με δύο υποδοχές μπορούν να συνδεθούν παράλληλα και το πλυντήριο ρούχων και το πλυντήριο πιάτων. Αν χρειάζεστε μόνο τη μία, χρησιμοποιήστε την κατάλληλη τάπα για να κλείσετε προσωρινά την άλλη.

Τα σύγχρονα σιφόνια για νεροχύτες παρέχουν τη δυνατότητα σύνδεσης με λάστιχο απορροής. Αρχικά η υποδοχή είναι σφραγισμένη με λαστιχένια τάπα, που την ξεβιδώνετε για να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση.

Ανάλογοι κάθετοι σωλήνες με πλευρική υποδοχή υπάρχουν και για νιπτήρες μπάνιου. Δεν είναι δύσκολο να τοποθετηθούν και εκ των υστέρων, αρκεί να ταιριάζει η διάμετρος.

Αν θέλετε για κάποιο λόγο να αποφύγετε την αντικατάσταση του κάθετου σωλήνα, μπορείτε εναλλακτικά να παρεμβάλετε έναν κοντό, ενδιάμεσο σωλήνα με πλευρική υποδοχή.

Ξεχωριστό σιφόνι. Αν δεν υπάρχει κάποιο σιφόνι κοντά στο πλυντήριο, μπορεί να προστεθεί αυτό το εξάρτημα που διαθέτει και τους κατάλληλους προστατευτικούς δακτυλίους.

Αυτή είναι μία λύση ανάγκης, καλύτερα όμως να αποφεύγεται αυτός ο τρόπος αποχέτευσης. Ο σωλήνας μπορεί να γλιστρήσει με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει το δάπεδο.

04

Σιφόνι εντοιχισμένο κρυμμένο κάτω από το σοβά. Πάνω στα πλακάκια ή στην επιφάνεια του τοίχου φαίνεται μόνο το χρωμιωμένο κάλυμμα  και η υποδοχή του σωλήνα.

05

Αυτόνομο σιφόνι σε σχήμα κουτιού. Πρόσθετο εξάρτημα που συνδέεται και στερεώνεται στον τοίχο με βίδες και ούπατ. Οι πιθανότητες να χαλάσει είναι σχεδόν μηδαμινές.

ΥΛΙΚΑ